Uagtsomhed

Hvor meget skal der til, før man kan kaldes groft uagtsom, hvis man ikke opdager en medforfatters svindel? UBVAs formand Morten Rosenmeier i samtale med professor, dr.med. Henrik Galbo og Lundbeck-professor, dr. scient. Eske Willerslev, begge Københavns Universitet.