PANELDEBAT OM TEMAET: COPYDAN-SYSTEMET, FRIBRUGSREGLER OG ENERET